Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Θέμα: "Χειμώνας"
 Κανσόν το οποίο χρωματίστηκε από τα παιδιά, σπίτια και πουλιά, ξερά κλαδιά από τον κήπο μας, χιόνι του εμπορίου,... συνθέτουν το χειμωνιάτικο τοπίο μας!!!