Σάββατο, 14 Οκτωβρίου 2017

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οι πίνακες αναφοράς είναι το πρώτο ερέθισμα - μέσο για την κατάκτηση της γραφής.
Παρακάτω οι πρώτες προσπάθειες γραφής της ημερομηνίας στον πίνακα: