Σάββατο, 5 Μαρτίου 2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Τα παιδιά καμαρώνουν για το αποτέλεσμα συνεργατικών δραστηριοτήτων: