Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Θέμα: "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΚΑΤΟΙΚΙΑ"
Επεξεργαζόμενοι το σχετικό θέμα επεκταθήκαμε στην "πόλη - χωριό" και κατασκευάσαμε το δικό μας χωριό: Κύκλοι, παραλληλόγραμμα, τρίγωνα, εξώφυλλα μπλοκ ζωγραφικής, άμμος για δρόμο, πριονίδι για σύννεφα, αποτελούν τη σύνθεσή του.
 Προβληματισμός για την ονομασία του χωριού μας!!!
Οι προτάσεις πολλές! Επικρατέστερες οι παρακάτω:
                                      
Έτσι προβήκαμε σε ψηφοφορία:
Το Ουρανοχώρι έλαβε 12 ψήφους
Το Λουλουδοχώρι έλαβε 0 ψήφους
Το ομορφωχώρι έλαβε 8 ψήφους
Το Χρωματοχώρι έλαβε 3 ψήφους
Το χωριό μας λοιπόν ονομάστηκε: "Ουρανοχώρι"


Στη συνέχεια κάναμε μαθηματικά: Τα παιδιά σχεδίασαν δίπλα σε κάθε αριθμό τόσα σχήματα όσα λέει ο κάθε αριθμός!!!