Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

UNICEF

Το Νηπιαγωγείο μας συμμετείχε στο πρόγραμμα της UNICEF: "Τα παιδιά ζωγραφίζουν και γράφουν τα δικαιώματά τους" με την παρακάτω αφίσα: