Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 2013

"portfolios" στο Νηπιαγωγείο.


Τα παρακάτω είναι από μια παρουσίαση σε σχετική ημερίδα Νηπιαγωγών, κατά το σχολ. έτος: 2011 - 2012.
"portfolios" στο Νηπιαγωγείο:

Ατομικοί φάκελλοι με αντιπροσωπευτικές εργασίες των παιδιών, που αποτελούν πολύτιμο υλικό για την παρακολούθηση της μαθησιακής τους εξέλιξης.

Μελέτη: Ένα portfolios πρέπει να περιλαμβάνει, στοιχεία σχετικά με την κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη, την αδρή και λεπτή κινητικότητα, τις γλωσσικές ικανότητες, τις έννοιες που έχουν κατακτήσει, τις μαθηματικές γνώσεις που έχουν, τους τρόπους με τους οποίους εκφράζονται και άλλες πληροφορίες που αφορούν την ανάπτυξή των νηπίων.

Πολύτιμα εργαλεία για τη μελέτη της εξέλιξης, μπορούν να αποτελέσουν διάφορες πληροφορίες από τους γονείς με το ερωτηματολόγιο που δίνεται στην αρχή της χρονιάς και συζητήσεις μαζί τους. Αυτό θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε καλύτερα το παιδί, όσον αφορά τη θέση του στην οικογένεια, τη μητρική του γλώσσα, τις φοβίες του, τις ιδιαίτερες ανάγκες του, τι του αρέσει και τι όχι, κ.λ.π., ώστε να προσαρμόσουμε την υλοποίηση των προγραμμάτων μας σύμφωνα με το πλαίσιο του κάθε παιδιού. Επίσης με την παρατήρηση, την καταγραφή, την ερμηνεία αυτών, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, βιντεοσκοπήσεις, κ,λ,π,).

Καταγράφουμε τις επιτυχίες, τις προσπάθειες και την πρόοδό τους. Αυτά μπορεί να είναι ζωγραφιές, διάλογοι, κατασκευές, παιχνίδι, ιστορίες που φτιάχνουν, αυτά που γράφουν, αντιδράσεις, κ.λ.π. Καλό είναι επίσης να ρωτάμε τη γνώμη τους για το ποιές εργασίες, φωτογραφίες, κ.λ.π., θα ήθελαν τα ίδια να χρησιμοποιήσουμε για το portfolio, διότι η αυτοαξιολόγηση των παιδιών μπορεί να αποτελέσει κίνητρο μάθησης.

Ψάχνω για αποδείξεις στην αρχή της χρονιάς, στο τέλος μιας δραστηριότητας, στο τέλος ενός project, στο τέλος της χρονιάς. Σημαντικό είναι επίσης να ξαναγυρνάμε πίσω για να δούμε τι κατέκτησαν και τι όχι, τι δεν πήγε καλά, ώστε να μας βοηθήσει να ξαναπροσαρμόσουμε την υλοποίηση των προγραμμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδιών για την επίτευξη των στόχων μας.


 Σχετικό φύλλο παρατήρησης της εξέλιξης:

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΟΝΟΜΑ:
ΗΛΙΚΙΑ:
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη:
Έννοιες και μαθηματικές γνώσεις που έχει κατακτήσει:
Αδρή και λεπτή κινητικότητα:
Προφορική και γραπτή έκφραση:
Άλλες πληροφορίες ανάπτυξης:

Στόχοι του επόμενου μήνα:

Τα παρακάτω είναι σε μορφή power point. ΔΕΙΤΕ:
http://www.slideshare.net/stavroulasis/portfolios-35651881

Συμπερασματικά λοιπόν θα έλεγα ότι η πρόοδος της Κυριακής εξελίχθηκε με τον ίδιο ρυθμό σε όλα τα πεδία γνώσης. Κι' αυτό φαίνεται καθαρά, ξεκινώντας από τη κοινωνικοσυναισθηματική της ανάπτυξη. Όση μεγαλύτερη άνεση αποκτά στο συμβολικό παιχνίδι (κατά τις ελεύθερες δραστηριότητες), τόσο μεγαλύτερη εξέλιξη έχει και στις μαθηματικές, τις γλωσσικές δραστηριότητες και τη γενικότερη αντίληψη του κόσμου που την περιβάλει.
Διότι το συμβολικό παιχνίδι – μέσα από ρόλους, κανόνες και χειρισμούς αντικειμένων – οδηγεί τα παιδιά σε μια εμπλοκή, η οποία είναι ταυτόχρονα νοητική, συναισθηματική και κοινωνική. Μέσα από αυτήν την εμπλοκή οικοδομούν τις βάσεις της αφηρημένης σκέψης και του αναστοχασμού, αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας, παίζοντας έναν σημαντικότατο ρόλο στη νοητική συγκρότηση και γενικότερη ανάπτυξή τους.
Έτσι στον φανταστικό κόσμο που δημιουργεί η συμβολική δραστηριότητα του παιχνιδιού, στον οποίο τα παιδιά επινοούν και χρησιμοποιούν υποκατάστατα ενεργειών και αντικειμένων, διαχωρίζεται το νόημα από το αντικείμενο και μέσα από αυτόν το διαχωρισμό οικοδομούνται οι βάσεις για τη συγκρότηση αφηρημένων εννοιών και την ανάπτυξη αφηρημένης σκέψης, αλληλένδετα με την ανάπτυξη της γλώσσας.

Τα "portfolios" τοποθετούνται σε ράφι χαμηλά, ώστε να είναι προσιτά στα παιδιά, για να καταχωρούν και αυτά και οι γονείς τους, ό,τι θεωρούν σημαντικό για την εξέλιξή τους. Για να τα αναγνωρίζουν τα παιδιά, μπορούμε να βάλουμε στο πλάι έναν αριθμό ή ένα γράμμα της αλφαβήτου.
 Γράμμα για τα νήπια και αριθμό για τα προνήπια, ανάλογα τη σύνθεση του εκάστοτε τμήματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου